Soluția propusă de BinaSmartBusiness inglobeaza module de securitate cibernetică pentru a asiugra starea de normalitate rezultată în urma aplicarii unui ansamblu de măsuri proactive și reactive prin care se asigură confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea și non-repudierea informațiilor în format electronic. Măsurile proactive şi reactive includ politici, concepte, standarde şi ghiduri de securitate, managementul riscului, activităţi de instruire şi conştientizare, implementarea de soluţii tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, managementul identităţii, managementul consecinţelor.

Native Data Systems, creatorul BinaSmartBusiness, investește constant in dezvoltarea sistemelor de Securitate necesare pentru solutiile propuse.


Soluție la cheie
Suport 24/7
Timp maxim de intervenție
Preț accesibil
Vrei mai multe detalii?
Soluţia BinaSmartBusiness este adaptată NORMELOR METODOLOGICE ANAF.